تأمین برق ، پاک بی انتها رایگان

  • کاربردها و چگونگي بکارگيري سيستم هاي فتوولتاييک

سيستمهاي فتوولتائیك جهت مصارف عمومي و كشاورزي، به صورت نيروگاه هاي مستقل از شبكه سراسري برق یا سيستمهاي متصل به شبكه سراسري با ساختار نصب ثابت و یا متحرک در واحدهاي كوچك هستند كه اين سيستم ها باتوان پائین جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز ماشين حسابهاي كوچك تا سيستمهاي بزرگ نيروگاهي توليد شده اند. در خصوص سیستم های متحرک می بایست متذکر شد که، مزیت آن امکان ردیابی خورشید و افزایش انرژی الکتریکی حاصل از تابش خورشید درطی روز می باشد.

باوجود این مطلب، به دلیل افزایش احتمال خرابی در سیستم مکانیکی، نیاز به انرژی الکتریکی جهت به حرکت درآوردن سازه در کاربردهای کوچک و پراکنده توصیه نمی گردند. تنها درتعدادی از نیروگاه های برق خورشیدی (فتوولتائیک) در جهان از این نوع سازه استفاده شده است.

اين در حالي است که قريب به 40 نيروگاه فتوولتائيک در جهان نصب و مشغول بهره برداري مي باشند که غالب آنها در کشورهاي اروپايي که از حيث شدت تابش، پتانسيل بالايي را دارا نمي باشند، قرار دارند.

  • روش های طراحی سیستم های برق خورشيدي

-1 روش متصل به شبكه سراسري برق (On Grid/Grid Connected)

در اين روش، انرژي الکتريکي حاصل از سيستم فتوولتائيک با استفاده از تجهيزات الکتريکي مبدل جريان مستقيم به جريان متناوب، همچون اينورترهاي متصل به شبکه و … ضمن تغيير شکل و تطبيق سطح ولتاژ و فرکانس انرژي الکتريکي حاصل ازسيستم فتوولتائيک، با مشخصات سطح ولتاژ، اختلاف فاز، فرکانس و… به شبکه سراسري برق تزريق مي گردد. با استفاده از نيروگاههاي فتوولتائیك متصل به شبكه سراسري (به صورت متمركز و يا غيرمتمركز )ضمن تقويت انرژي جاري در شبكه توزيع( به دليل تزريق ولتاژ و جريان ) مانع افت ولتاژ شبکه توزيع گرديده و در نتيجه از فشار بر روي نيروگاه ها در طي روز جلوگيري مي كند. اين امر به مثابه اين است که هر مشترك شبكه سراسري برق، با نصب سيستم متصل به شبکه، خود بعنوان یک توليد كننده پراکنده کوچک (DG) مي تواند به صورت نيروگاهي کوچک عمل نماید. دراین روش علاوه بر تامین بخشي از انرژي الكتریکي مورد نياز مصرف کننده، انرژي الکتریکی مازاد بر مصرف به شبکه سراسری برق تزریق می شود.

همچنین از این نوع سیستم در طرح های تشویقی دولت جهت بهبود بازار انرژی های تجدید پذیر در قالب قرارداد های خرید تضمینی استفاده می شود. به این منظور تمامی توان تولید شده توسط مشترکین به شبکه ی سراسری تزریق شده و میزان تولید انرژی توسط کنتور های دوطرفه به صورت دقیق محاسبه و طبق جدول تعرفه خرید تضمینی به مشترک پرداخت میشود.

به طور شفاف تر این طرح به این صورت اجرا می شود که هر یک از مشترکین اداره توزیع برق منطقه ای خود به عنوان خریدار برق ، برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مبلغی بین 90 تا 110 تومان پرداخت میکنند و برق تولید شده توسط سیستم خورشیدی خود را به قیمت 600 تا 800 تومان به همان شرکت می فروشند!

سیستم خورشیدی آفگرید

 

-1 روش منفصل یا جدا از شبكه سراسري برق (Off Grid/Grid Disconnected)

در اين روش هم مانند روش قبل انرژي الکتريکي حاصل از سيستم فتوولتائيک با استفاده از تجهيزات الکتريکي مبدل جريان مستقيم به جريان متناوب، تبدیل میشود اما به شبكه سراسري تزریق نمی شود! بلکه توسط خود تولید کننده مصرف می شود. در واقع سیستم تولید و مصرف در یک سیکل زمانی گاهاً همزمان انجام می  پذیرد.

با این روش تولید کننده بسته به نیاز مقدار مصرف در طول یک شبانه روز میبایست انرژی مورد نیاز خود را در طول روز تأمین و برای مصرف در طول شب ذخیره کند. کما اینکه انرژی مصرفی در طول روز را نیز برآورده سازد.

مبدل ها یا اینورتر های این گروه به اینورتر های منفصل یا Off Gread مشهورند و اغلب به شارژ کننده های باتری مجهز هستند. اما در غیر این صورت شما میبایست از یک کنترل کننده و شارژر باتری در مدار خود استفاده کنید.

بخش های اصلی یک سیستم جدا از شبکه شامل :

1- بخش آرایه ی خورشیدی یا همان پنل های خورشیدی

2- کنترلر و شارژر اتوماتیک

3- مبدل یا اینورتر مستقیم به متناوب با دامنه ی ولتاژ مناسب برای مصرف کننده ها

4- باتری های ذخیره کننده ی نیرو یا بک آپ

سیستم خورشیدی مستقل