سیستم های انتقال و نمایش دیتا
سیستم های کنترل و تطبیق
سیستم های رابط کاربری (HMI)